خرید اینترنتی فایل مقايسه هزينه- اثربخشي روش دياليز با پيوند كليه با استفاده از شاخص دالي در بيمارستان شهيدهاشمي نژا

با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : مقايسه هزينه- اثربخشي روش دياليز با پيوند كليه با استفاده از شاخص دالي در بيمارستان شهيدهاشمي نژا

نام فایل :


فرمت : .doc


تعداد صفحه/اسلاید : 11


حجم : 207 کیلوبایتمقايسه هزينه- اثربخشي روش دياليز با پيوند کليه با استفاده از شاخص دالي در بيمارستان شهيدهاشمي نژاد
Cost-Effectiveness Comparison between
Dialysis Procedure and Kidney Transplant by "DALY" Indicator
in Shahid Hashemi-Nnejad Hospital
چكيده
دوراه درمان اصلي براي بيماران نارسائي کليوي درمرحله آخر وجود دارد .متداولترين روش درماني، همودياليز بمدت طولاني و ديگري استفاده از پيوندکليه است(1).
پژوهش توصيفي مقايسه اي حاضر تحت عنوان مقايسه هزينه- اثربخشي روش دياليز با پيوند کليه با استفاده از شاخص دالي در بيمارستان شهيدهاشمي نژاد نشان مي دهد که با توجه به کمبود امکانات و منابع موجود، براي درمان بيماران دچار "نارسائي کليوي در مرحله آخر" در گروههاي سني وجنسي مختلف، کدام اقدام درماني مناسبتر است. جامعه پژوهش شامل تمام بيماراني ميباشند، که براي اولين بار براي درمان" نارسائي کليوي در مرحله آخر"در بيمارستان شهيد هاشمي نژاد تهران در سال 1378مراجعه کرده بودند. ابزار گردآوري دادهها در اين پژوهش برگه پرسشنامه شامل سئوالات مشخصات فردي، ميزان هزينه ها بقيمت سال 1378 و وضعيت سلامتي درابعاد شهودي، جسمي، روحي و اجتماعي بوده است كه پس از تعيين اعتبار و اعتماد علمي در اختيار واحدهاي مورد پژوهش يعني بايگاني بيمارستان ، اداره آمار مرکز مديريت پيوندو بيماريهاي خاص و بيماران تحت مطالعه قرار گرفتند. بطور خلاصه، نتايج بدست آمده از تجزيه و تحليل اطلاعات 153بيمار تحت درمان با همودياليزمزمن و پيوند کليه حاكي از آن است كه، تعداد بيماران مرد 6/2 درصد و بيماران زن 3/8 درصد در روش پيوند کليه بيش از دياليز مزمن بوده است. در روش دياليز مزمن کمتراز5/36 درصد بيماران در گروه سني 74-65 سال و در روش پيوند کليه بيش از 24 درصد بيماران در گروه سني44-35 سال قرار داشتند. در روش پيوند کليه هزينه بيماران مرد 6/22 درصد، و بيماران زن حدود 5/18 درصد روش دياليز مزمن بود بيشترين فاصله ميانگين هزينه دو روش درمان در گروه سني 34- 25 سال مشاهده شد که پيوند کليه حدود 5 درصد دياليز مزمن هزينه دوره درمان دارد. اثر بخشي روش پيوند کليه در همين گروه سني بيش از 7 برابر روش دياليز مزمن درمقياس دالي است. و هزينه- اثربخشي روش پيوند کليه نيز در اين گروه سني حدود 14 برابر روش دياليز مزمن است. روش پيوند کليه در مردان 6/7 و در زنان7/6 بار هزينه اثربخشتر از روش دياليز مزمن بوده است. لازم به ذکر است که انجام پيوند کليه حتي با افزايش هزينه هاي آن تا 7/6 برابر قيمت سال 1378 نيز با سطح در آمد سرانه همان سال باز هم مقرون به صرفه است.
كليد واژه ها:
هزينه- اثربخشي، دالي، دياليز مزمن، پيوند کليه
مقدمه

درحال حاضر دو روش درماني اصلي براي بيماران " نارسائي کليوي درمرحله آخر " وجود دارد. متداولترين روش درماني، همودياليزو ديگر روش پيوند کليه مي باشد. بدليل تقاضاي روز افزون بيماران کليوي براي خدمات درمان دياليز مزمن و پيوند کليه و افزايش هزينه هاي درمان اينکونه بيماران، انجام پژوهشهائي که هزينه و اثربخشي دو روش درمان را مورد مقايسه و بررسي قرار دهد، ضروري بنظر مي رسد
اين مطالعه اولين کار پژوهشي هزينه اثربخشي درمانهاي جايگزين با شاخص دالي در کشور است. اين پژوهش با دقت زياد نتايج درمانهاي انجام شده را باتوجه به جنس و گروه سني بيماران نشان داده و هزينه هاي مصرف شده را نظير به نظيراثربخشي بدست آمده نشان ميدهد.
روش پژوهش
اين پژوهش بصورت يک مطالعه توصيفي مقايسه اي انجام گرفت بيماران تحت بررسي مربوط به سال 1378 مي باشند. داده ها توسط چک ليست از پرونده هاي بيماران استخراج گرديد و براساس آدرس يا شماره تلفن بدست آمده سوالات پرسشنامه با بيماران يا خانواده آنها به منظور تخمين هزينه تمام شده دوره درمان و اثربخشي روش درمان آنها، دراختيارشان قرار گرفت. با تفکيک اطلاعات بيماران مورد مطالعه، در دو گروه روش درمان دياليزمزمن و روش پيوند کليه، هزينه- اثربخشي هر دو روش درماني از سال 1378تا پايان دوره برآورد درمان مورد مقايسه و تحليل قرار گرفت. هزينه هاي پرداخت شده براي دياليز مزمن بيماران درسال 1378براساس دفعات انجام دياليز هر بيمار درسال، درقيمت تمام شده هر جلسه دياليز مزمن تعيين گرديد. پس از اين با فرض ثابت بودن شرايط ازجهت دفعات دياليز بيمار و هزينه درسالهاي بعد، هزينه بيماران در دوره درمان هرگروه سني محاسبه شد. بعبارت ديگر برآورد هزينه براي سالهاي پيگيري درمان با شرايطو قيمت سال 1378صورت گرفته است.
...


مطالب دیگر:
نقشه اتوکد آبرو ی همسطح یک دهانه دو متری و ارتفاع دو مترمقاله در مورد حقوق کودکان (۱۵صword)مقاله در مورد حقوق شهروندی (۱۴صword)مقاله در مورد حومه نشینی (زاغه نشینی) (۱۸صword)مقاله در مورد هوش هیجانی (۱۶صword)مقاله در مورد هوش مصنوعی (۱۱صword)مقاله جهانی شدن (۳۳صword)مقاله جلال آل احمد (۱۷صword)مقاله جامعه شناسی در ورزش (۸صword)خرید مقاله جامعه و جامعه شناسی (۱۵صword)مقاله جنگ روانی (۳۱صWord)فایل اتوکد ورودی محوطه ویلانقشه اتوکد دیوار حایل بناییپروژه معماری نقد فضا – ویلای فارنورث (میس ون دروهه)فایل اتوکد مقطع عرضی دریاچه مصنوعیمقاله جاوا چیست (۴۶صword)مقاله دوره جوانی (۳۸صword)مقاله جن و شیطان (۱۶صword)مقاله ژیمناستیک (۱۹صWord)مقاله جمهوری خلق چین (۱۴صWord)فایل اتوکد مقطع عرضی آبشار مصنوعیفایل اتوکد مقطع عرضی آبشار مصنوعی(2)فایل اتوکد مقطع عرضی دریاچه مصنوعیمقاله جوشکاری آرگون (۱۲صفحهWord)خرید مقاله جوشکاری با برق (۲۲صفحهWord)